Ava: kreacija ravnih linij

Ava: kreacija ravnih linij

Oblikovalski koncept kolekcije nakita AVA sledi preprostemu načelu, ki pooseblja lepoto in preprostost ravne linije.

Linija, kot likovni element opisuje pot risala v kompoziciji, ki jo lahko prepoznamo kot aktivno, pasivno ali medialno, njene konkretizacije pa so črte, ki nastopajo v različnih pojavnih oblikah. Črta, kot glavno grafično izrazno sredstvo, nastane z gibanjem točke, ki je osnovni likovni element. Gibanje pa je glavna lastnost linije, ki jo lahko dojamemo kot zaporedje točk, ki nastane kot sled gibanja.

Koncept AVA, kot že rečeno, v svoji osnovi pooseblja kreacijo ravnih linij, preplet linij pa tvori geometrijsko obliko trikotnika. Pri oblikovni strukturi se trikotnik z dvema ali tremi ponovitvami, ter z medsebojnim prepletanjem oblikujejo v samostojno oblikovno formo. Znotraj katere so drobni detajli skrbno premišljeni. Ti se v svojem jedru ponašajo z natančno določenim redom, kjer se ne gre za nekakšno prosto postavitev trikotnikov, kot bi morda nekateri sprva lahko opazili.

Velikost trikotnikov, njihov položaj in debelina ustvarjajo samostojno harmonijo znotraj novo nastalega objekta. Končna oblika pa daje občutek globine, katero sem dosegla z nivojskim polaganjem trikotnikov drug na drugega.

Skrbno premišljene in definirane oblike nakita, lahko opišem kot:

'' Nakit je kot droben objekt, narejen iz posameznih elementov, ki skupaj tvorijo novo oblikovno formo in ustvarjajo ravnovesje znotraj svojega prostora.''

Nazaj na spletni dnevnik