CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA

Celostna grafična podoba predstavlja medsebojno usklajeno delovanje vidnih sporočil podjetja, dejavnosti ali posameznika, katere osrednji element je logotip, za katerega je pomembno da izžareva pomen in vizijo. Ta je sestavljena iz večih elementov, ki tvorijo enotno vizualno celoto. Osnovni elementi so: poslovna so vizitka, dopisni list, ovojnica in žig. Prav tako so pomembne tudi promocijske tiskovine, kot so plakat, oglas, letak, nalepka in podobno.

IZDELAVA CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

V skladi z žljami naročnika sprva pripravim oblikovalski koncept in predloge logotipa, med katerimi naročnik izbere tistega ki mu je najbolj všeč. Tega nato izpopolnim in pripravim za širšo uporabo. 

OBLIKOVANJE TISKOVIN

Po končanem oblikovanju logotipa in določitvi barvne sheme pripravim osnutke ostalih grafičnih elementov. To so predlogi za vizitko, dopisni list, ovojnico, žig, nalepko.

Celoten material je pripravljen za tisk.

PRIROČNIK

Vse elemente, ki jih zajema Celostna grafična podoba zberem v  elektronskem prorčniku, kjer so navedena tudi vsa navodila za uporabo. Logotip v barvni in črnobeli različici, barvne vrednosti, tipografija, velikosti.